Polityka prywatności

Polityka Prywatności sklepu internetowego Accolmile Group sp. z o. o.

1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego prowadzonego przez Accolmile Group sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej, ul. Ryszarda Chomicza 3, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska, NIP: 8961601650 (dalej: „Administrator”).

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Accolmile Group sp. z o. o. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

3. Cel i zakres przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkowników zbierane przez Administratora są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży, dostarczenia zamówionych towarów do Użytkownika, a także, za zgodą Użytkownika, w celach marketingowych związanych z działalnością sklepu.

4. Typy przetwarzanych danych

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Użytkowników:

  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • adres do wysyłki,
  • numer telefonu,
  • dane dotyczące płatności.

5. Przekazywanie danych

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane dostawcom usług, z których korzysta Administrator w celu realizacji umowy sprzedaży, np. firmom kurierskim. Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Okres przechowywania danych

Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

8. Zmiany w polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w polityce prywatności, o czym Użytkownicy będą informowani na stronie internetowej sklepu.

Data wejścia w życie polityki prywatności: 20.02.2024.